Právní upozornění

1. Webová prezentace

V souladu se článkem 6 zákona č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomiku jsou uživatelé stránek www.axel-alletru.com informováni o účastnících podílejících se na jejich tvorbě a dohledu nad nimi:

Vlastník: SAS Alletru - SAS - 81064414600013 - RUE D EMMERIN 59139 NOYELLES LES SECLIN
Autor : Digitální talent 
Správce publikace : Digitální talent – contact@talentdigital.co
Správcem publikace může být fyzická nebo právnická osoba.
Správce internetových stránek : Axel Alletru & Digitální talent – contact@talentdigital.co
Pořadatel : OVH – 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix

2. Všeobecné podmínky používání stránek a nabízených služeb

Používání stránek www.axel-alletru.com vyžaduje naprostý souhlas s níže popsanými všeobecnými podmínkami používání. Tyto podmínky mohou být kdykoli upraveny nebo doplněny. Uživatelé stránek jsou vyzváni, aby do nich pravidelně nahlíželi.

Tyto podmínky mají uživatelé obecně neustále zpřístupněny. Může dojít k jejich dočasné nepřístupnosti z důvodu technické údržby naplánované společností SAS Alletru. Před jakýmkoli znepřístupněním se společnost vynasnaží informovat uživatele.

Stránky www.axel-alletru.com pravidelně aktualizuje společnost Talent Digital. Právní upozornění mohou být také kdykoli změněna: jsou však pro uživatele závazná a vybízíme je, aby si je co nejčastěji pročítali.

3. Popis nabízených služeb

Účelem webových stránek www.axel-alletru.com je poskytovat informace o všech činnostech společnosti.

Společnost SAS Alletru se snaží zajistit, aby stránky www.axel-alletru.com obsahovaly co nejsprávnější informace. Neodpovídá však za opomenutí, nepřesnosti a chyby v aktualizacích prováděných interně vlastními silami nebo partnerskými třetími stranami, které tyto informace poskytují.

Veškeré informace na stránkách www.axel-alletru.com mají pouze informativní charakter a mohou být změněny. Informace na stránkách www.axel-alletru.com navíc nejsou vyčerpávající a od jejich zveřejnění může kdykoli dojít k jejich úpravám.

4. Smluvní omezení technických údajů

Stránky používají technologii JavaScript.

Webové stránky neodpovídají za hmotné škody související s používáním stránek. Kromě toho se uživatel stránek zavazuje, že bude na stránky přistupovat prostřednictvím nejnovějšího zařízení bez virů a s aktuálním prohlížečem.

5. Duševní vlastnictví a padělky

Společnosti SAS Alletru náleží duševní vlastnictví ke všem dostupným prvkům na webových stránkách nebo má právo je používat, včetně textu, obrázků, grafiky, log, ikon, zvuku a softwaru.

Jakákoli reprodukce, zobrazení, úprava, zveřejnění nebo přizpůsobení celé webové stránky nebo její části jakýmkoli způsobem podléhá předchozímu písemnému schválení společnosti SAS Alletru nebo Talent Digital.

Neoprávněné používání webových stránek nebo jakýchkoli jejich prvků je přestupkem a je stíháno v souladu s ustanoveními článků L.335-2 a v souladu se zákonem o duševním vlastnictví.

6. Omezení odpovědnosti

Společnost SAS Alletru neodpovídá za přímé ani nepřímé poškození zařízení uživatele při přístupu na webové stránky www.axel-alletru.com, jestliže k tomu použil zařízení, které nesplňuje specifikace uvedené v bodě 4 výše, jestliže obsahuje virus nebo není kompatibilní.

Společnost SAS Alletru neodpovídá za nepřímé škody (např. za ztrátu trhu nebo příležitosti) vzniklé v důsledku používání webových stránek www.axel-alletru.com.

Uživatelé mají k dispozici interaktivní prostory, například kontaktní zónu, kde lze pokládat dotazy. Společnost SAS Alletru si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit jakýkoli obsah zveřejněný v tomto prostoru, který porušuje francouzské zákony, zejména ustanovení týkající se ochrany údajů. Společnost SAS Alletru si rovněž vyhrazuje právo zpochybnit občanskoprávní a/nebo trestněprávní odpovědnost uživatele, zejména v případě rasistických, urážlivých, hanlivých nebo pornografických zpráv bez ohledu na použitý prostředek (text, fotografie atd.).

7. Osobní údaje

Ve Francii jsou osobní údaje chráněny zákonem č. 78-87 ze dne 6. ledna 1978, zákonem č. 2004-801 ze dne 6. srpna 2004, článkem L. 226-13 trestního zákoníku a směrnicí EU ze dne 24. října 1995.

Od uživatelů procházejících webové stránky www.axel-alletru.com mohou být shromažďovány následující údaje: URL odkazů použitých k přístupu na web, poskytovatel uživatelů, adresa internetového protokolu (IP).

SAS Alletru v každém případě shromažďuje informace o uživatelích pouze pro určité služby nabízené stránkou www.axel-alletru.com. Uživatel si je při poskytování informací, zejména při jejich zadávání, těchto podmínek vědom. Uživatelé stránek www.axel-alletru.com jsou informováni o tom, kdy je poskytnutí těchto informací povinné a kdy nikoliv.

V souladu s ustanoveními článku 38 a zákona č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 o zpracování údajů a ochraně soukromí mají všichni uživatelé právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu a rovněž právo vznést námitku proti jejich používání, a to prostřednictvím písemné a podepsané žádosti s uvedením dokladu totožnosti a zpáteční adresy.

Žádné osobní údaje nejsou zveřejněny, vyměněny, předány, poskytnuty ani prodány třetím stranám bez vědomí uživatele. Pouze případná akvizice společnosti SAS Alletru a jejích práv předpokládá předání těchto informací potenciálnímu kupujícímu, který by byl následně vázán stejnou povinností uchovávat a upravovat údaje uživatelů.

Stránka uvedená v tomto dokumentu je předmětem prohlášení CNIL číslo

Databáze jsou chráněny ustanoveními zákona ze dne 1. července 1998, kterým se provádí směrnice 96/9 ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází.

8. Hypertextové odkazy a soubory cookie

Stránky www.axel-alletru.com obsahují hypertextové odkazy na jiné webové stránky autorizované společností SAS Alletru. Společnost SAS Alletru však nemůže ověřit obsah navštívený prostřednictvím těchto odkazů, a proto nepřebírá žádnou odpovědnost za následky.

Při prohlížení stránek www.axel-alletru.com mohou být do počítače uživatele nainstalovány soubory cookie. Soubor cookie je malý soubor, který neidentifikuje uživatele, ale shromažďuje údaje o tom, jak počítač prochází webové stránky. Tyto údaje se používají k zajištění lepších zkušeností při příštím prohlížení stránky. Slouží také ke shromažďování statistických údajů.

Odmítnutí instalace souboru cookie může zrušit přístup k některým službám. Pokud si to uživatelé přejí, mohou svůj prohlížeč nastavit tak, aby instalaci souborů cookie odmítl:

Internet Explorer: nastavení (ikona ve tvaru ozubeného kolečka vpravo nahoře) / možnosti internetu. Klikněte na možnost Soukromí a vyberte možnost Blokovat všechny soubory cookie. Potvrďte stiskem OK.

Firefox: klikněte na tlačítko Firefox v horní části okna prohlížeče a přejděte na záložku Možnosti. Klikněte na záložku Soukromí. Nastavte pravidla uchovávání pro použití personalizovaných nastavení pro historii. Poté zrušte zaškrtnutí, čímž zakážete soubory cookie.

Safari: v pravém horním rohu prohlížeče klikněte na piktogram nabídky (ikona ve tvaru ozubeného kola). Zvolte Nastavení. Klikněte na možnost Zobrazit rozšířená nastavení. V části Ochrana soukromí klikněte na Nastavení obsahu. Deaktivujte soubory cookie v části Cookies.

Chrome: v pravém horním rohu prohlížeče klikněte na piktogram nabídky (tři vodorovné čáry). Zvolte Nastavení. Klikněte na možnost Zobrazit rozšířená nastavení. V části Ochrana soukromí klikněte na tlačítko Předvolby. Deaktivujte soubory cookie na záložce Ochrana soukromí.

9. Rozhodné právo a jurisdikce

Případné spory v souvislosti s používáním stránek www.axel-alletru.com se řídí francouzským právem. Výhradní soudní příslušnost je svěřena příslušným pařížským soudům.

10. Hlavní použitelné zákony

Zákon č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 ve znění zákona č. 2004-801 ze dne 6. srpna 2004 o ochraně osobních údajů a soukromí.

Zákon č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomiku.

11. Index

Uživatel: uživatel internetu, který se připojuje na zde uvedené stránky.

Osobní údaje: „informace, které umožňují v jakékoli formě, přímo či nepřímo, identifikovat fyzickou osobu, jíž se týkají“ (článek 4 zákona č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978).

Tvorba webových stránek

×

Ahoj!

Chcete-li chatovat na WhatsApp, klikněte na jeden z našich kontaktů níže

× Dobrý den, máte dotaz ohledně mých zásahů?